Prof. Dr. Sandra Beurskens

'Meten en PROMS'

Meet alleen meten als je het waarom van het meten helder kunt maken
Zet PROMs in om je eigen handelen te verbeteren én om cliënten te betrekken bij hun eigen zorgproces
Maak meten leuk door nieuwe vormen van meten te gebruiken
 
Patient Reported Outcome Measures (PROMs) worden steeds meer gebruikt om aspecten van ervaren gezondheid en welzijn te meten vanuit het perspectief van cliënten. Ze worden gebruikt in de dagelijkse zorgpraktijk, voor het monitoren van de kwaliteit van zorg en voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn heel veel PROMs en heel veel domeinen die je kunt meten. De uitdaging is om de juiste PROM voor het juiste domein te kiezen én het ook nog hanteerbaar te houden voor jezelf als ergotherapeut en voor de cliënt. 
Tijdens de lezing zal aan de hand van een aantal stappen de onderdelen van het keuzeproces toegelicht worden. Ook wordt ingegaan op PROMs die ergotherapeuten al frequent gebruiken.

CV van de spreker:

Bij Zuyd Hogeschool ben ik binnen de faculteit gezondheidszorg lector van het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken en bij de Universiteit Maastricht ben ik bijzonder hoogleraar Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk. Vanuit deze functies kan ik de werelden van wetenschap en praktijk met elkaar verbinden wat een meerwaarde heeft voor beide partijen.

De ambitie in mijn werk is om bij te dragen aan een meer patiënt gerichte en transparante zorg. Dat kan door hanteerbare meetinstrumenten te gebruiken om mensen te informeren en betrekken bij hun zorg en de communicatie tussen professionals te verbeteren.
De uitdaging is om slim te meten en daarbij het meten niet als doel te zien maar als een middel voor optimale zorg.

Meer informatie en voorbeelden van projecten kunnen gevonden worden op de websites:

www.zuyd.nl/lectoraat/aenp
www.zuyd.nl/meetpunt
www.meetinstrumentenzorg.nl
www.caphri.nl/sandrabeurskens